155.00฿

น้อยหน่า ผลไม้ที่ให้ผลผลิตจำนวนมากมีรสหวานเนื้อสีขาว มีเนื้อมากกว่าเมล็ดลูกใหญ่ นำไปปลูกเพื่อขายในท่องตลาดทั่วไป