10.00฿

มะเขือที่มีเนื้อแน่นผิวสีเขียวสดระยะเวลาในการออกผลผลิตขึ้นอยู่กับการดูและใส่ใจของผู้เป็นเจ้าของฟาร์ม