30.00฿

โหระพา ใบที่เขียวเข็มสามารถนำไปปลูกได้ในพื้นที่เอเชีย อากาศหนาวจะทำให้เหี่ยวได้ไม่ควรปลูกในพื้นดินที่แห้งแล้ง