20.00฿

ผักชี มีใบที่ครบเมื่อโตแบบสมบูรณ์ และใบมีกลิ่นที่ออกมาจะสามารถรับรู้ได้ทันที นิยมนำไปประกอบอาหาร