35.00฿

พักทอง ที่ออกผลตามสภาพของพื้นดิน ออกสีตามธรรมชาติควรปลูกให้ถูกหลักการดูแลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการสูญเสียเมล็ดชั้นดีไป