Order Product

1.เลือกรายการสินค้า

ค้นหาสินค้า หรือเลือกรายการสินค้าจากเมนู “Shop”
คลิ๊กปุ่มซื้อสินค้าระบบจะแสดงหน้า “Add to Cart”

2.เลือกวิธีการจัดส่ง

เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการ
ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และที่อยู่ในการจัดส่ง
ดูรายละเอียดการจัดส่งและรับสินค้าได้ คลิกที่นี่

3.เลือกวิธีชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
ดูรายละเอียดวิธีชำระเงินต่างๆได้ คลิกที่นี่