เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ผักชี วิธีปลูกที่ดีที่สุด

coriander-news-site-only

‘ผักชี’ เป็นผักที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างสูง เป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย แต่ถ้าคุณจะปลูกในพื้นที่ซึ่งเป็นดินเหนียว ก็ควรเตรียมดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี พื้นที่ปลูกผักชีต้องพบกับฝนน้อย และต้องมีอากาศเย็น แนะนำช่วงปลูกเดือนกันยายน – ตุลาคม เนื่องจากในช่วงนี้ผักชีจะเจริญเติบโตได้ดี โดยวิธีปลูกผักชี สามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ โดยปลูกได้ทั้งในกระถางและแปลงดิน

site-only-coriander-news

มาลองปลูกผักชีกันดีกว่า

  • สำหรับการปลูกผักชีลงในแปลงดิน คุณควรเตรียมดินด้วยการพรวนดินขึ้นมาพึ่งแดดไว้ประมาณ 5-7 วัน ตามด้วยพรวนดินซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เพิ่มความร่วนซุยในดิน หลังจากนั้นนำมาผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดผสมลงในแปลงดิน
  • เมื่อคุณได้เมล็ดมาแล้ว ให้บดเมล็ดจนแตกออกเป็น 2 ส่วน เพราะเมล็ดผักชีมีเปลือกและแข็งหนา อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมทำให้นกชอบมากิน หลังจากนั้นจึงนำไปแช่น้ำประมาณ 1- 3 วัน วิธีแช่น้ำให้นำผ้ามาห่อไว้ แล้วหาของมากดทับให้จมน้ำ โดยการบดจะทำให้ผักชีง่ายมากขึ้น นอกจากนี้จะต้องใช้เมล็ดใหม่เพราะเมล็ดพันธุ์เก่าจะมีเชื้อรา
  • เมื่อแช่เมล็ดแล้ว ให้นำไปผึ่งลมจนเริ่มงอกก็ให้นำไปหว่าน
  • ก่อนนำเมล็ดพันธุ์ไปหว่าน แนะนำให้รดน้ำจนชุ่มแปลงดิน หลังจากนั้นจึงนำเมล็ดพันธุ์พันธ์ไปหว่าน ตามด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อปกป้องต้นอ่อนจากแสงแดดอันร้อนแรง พร้อมรักษาความชุ่มชื้นของดิน
  • สำหรับการปลูกแบบหว่าน หลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว คุณควรแยกให้ต้นมีความห่างระหว่าง 10-20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสม จะทำให้ผักชีออกพุ่มสมบูรณ์ แต่ถ้าคุณใช้เมล็ดพันธุ์มาก แนะนำให้ถอนแยกจนเหลือระยะห่าง 5-10 เซนติเมตร
  • ผักชีต้องการน้ำมาก เพราะฉะนั้นคุณจึงควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง แต่อย่ารดมากเกินไป เนื่องจากผักชีไม่ชอบน้ำขัง จะทำให้เน่า ส่วนการกำจัดวัชพืชสามารถใช้มือถอนได้เลย
  • ควรใส่ปุ๋ยหมักหลังจากผักชีแตกใบแล้ว
  • รอเวลา 40-45 วัน จึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ก่อนการเก็บเกี่ยวคุณควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงดิน จะทำให้ถอนได้ง่ายขึ้นทำให้ต้นไม่ขาด สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวทำได้ด้วยการใช้มือจับตรงโคนรากแล้วค่อยๆ ถอนดึงขึ้นมา สะบัดดินออกเพียงเล็กน้อย แล้วน้ำไปล้างน้ำให้สะอาด พร้อมคัดใบ

สำหรับคนที่ปลูกแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาสวยงาม ทำให้ผลผลิตออกมาดี นอกจากบริโภคในครัวเรือนแล้ว คุณอาจหาลู่ทางในการส่งผักชีขาย หรือสามารถส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นแบบธุรกิจใหญ่ก็ได้