เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ผักกาดขาว วิธีปลูกที่ดีที่สุด

Chinese-cabbage-only-site

ผักกาดขาว เป็นอีกหนึ่งผักที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย มีรสชาติหวานอ่อนโยน นำมาทำเมนูได้หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นผักที่มีอยู่หลายชนิดเช่นเดียวกัน ผักกาดปลี, ผักกาดใหญ่, ผักกาดธรรมดา เป็นต้น โดยผักกาดขาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี หากแต่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว ประมาณ 15 – 22 องศาเซลเซียส ช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์ เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด หากแต่ชอบดินร่วนมากที่สุด และต้องมีการระบายน้ำได้ดี ด้วย และต้องการน้ำกับแสงแดดสม่ำเสมอ

only-site-Chinese-cabbage

มาปลูกผักกาดขาวกินกันเถอะ

ขั้นตอนเตรียมดิน
เริ่มจากขุดดินที่มีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พลิกหน้าดินพึ่งแดดไว้ 7 วัน หลังจากนั้นสับดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร ผสมดินให้เข้ากันสร้างแปลงที่มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร รดน้ำให้ชุ่มชื้น พึ่งให้แห้ง 3 วัน
การปลูก
การปลูกผักกาดขาว ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ เพาะกล้าแล้วย้ายปลูก เหมาะกับผักกาดขาวปลี ส่วนอีกวิธี คือ หว่านลงแปลง โดยใช้กับผักกาดขาวที่มีขนาดใหญ่

  • เพาะกล้า เริ่มจากหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลง โรยทับด้วยดินที่ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมาแล้ว โรยให้เกิดความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางรดน้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้นก็รดน้ำเช้าเย็นต่อมาเมื่อต้นกล้ามีอายุ 15-20 วัน ก็ย้ายลงไปปลูกในแปลงปลูก ซึ่งเตรียมดินดีมาแล้วให้มีระยะห่าง 30-35 เซนติเมตร เคล็ดลับ คือ ให้ย้ายกล้าตอนเย็น
  • หว่านลงแปลงปลูก นำเมล็ดหว่านลงในแปลง โรยทับด้วยปุ๋ยหมัก 1 เซนติเมตร ปกคุลมหน้าด้วยฟางหรือหญ้าแห้งรดน้ำจนชุ่ม หลังจากนั้นให้รดน้ำเช้าเย็น เมื่อมีอายุ 15-20 วัน ให้ถอนแล้วปลูกใหม่ให้แต่ละต้นมีระยะห่าง 30-35 เซนติเมตร
  • วิธีดูแล รดน้ำวันละ 2 ครั้ง และต้องได้รับแสงแดดตลอดวัน เพิ่มปุ๋ยหมักหลังการถอนแยกและใส่เพิ่มทุกๆ 10 วัน ไปจนเก็บเกี่ยว
  • วิธีป้องกันพร้อมกำจัดศัตรูพืช ถ้าพบหนอนหรือเพลี้ย ให้ใช้ใบสะเดา 1 กิโลกรัม, ข่าแก่ 1 กิโลกรัม, ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม นำมาสับตามด้วยตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน กรองนำผ้าขาวบางน้ำยาผสมน้ำ 1 ต่อ 20 ฉีดพ่นในตอนเย็นทุกๆ 3 วัน นอกจากนี้ควรผสมสบู่เหลวเพียงเล็กน้อย หรือประมาณ 10 กรัมลงไปด้วย เพื่อช่วยให้น้ำยาที่เราผสมจับไปที่ใบ และป้องกันไม่ให้แมลง หนอนต่างๆ มาแทะไปของเรากิน เป็นสูตรกำจัดศัตรูพืชที่ไร้สารเคมีอันตราย ก่อนนำมารับประทานก็อย่าลืมล้างให้สะอาด
  • วิธีเก็บเกี่ยว สามารถนำมารับประทาน เมื่อผักมีอายุ 40-50 วัน