วิธีปลูกพริกในกระถาง ง่ายๆ ที่บ้านของคุณ

only-site-How-to-plant-chili-in-pots

‘พริกขี้หนูสวน’ เป็นพืช-ผักสวนครับที่ทุกครัวเรือนต้องมีติดบ้านเอาไว้ เพื่อนำไปประกอบอาหาร พริกขี้หนูสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด หากแต่ดินที่มีความเหมาะสมที่สุด ก็คือ ดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำได้ดี อีกทั้งยังมีความเป็นกรด-ด่าง ของดินอยู่ที่ 6.0 – 6.8 อีกทั้งยังปลูกได้ตลอดทั้งปี พริกขี้หนูสวนพันธ์นิยมปลูก มีมากมายหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ห้วยสีทน พริกพันธุ์หัวเรือ และ พริกพันธุ์สร้อย เป็นต้น

วิธีปลูกพริกขี้หนูสวนด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ ขึ้นแน่แม้ไม่ได้เป็นเกษตรกร

พริกขี้หนูสวนปลูกได้ทั้งในไร่และสวนยกร่อง โดยการปลูกแบบไร่จะใช้น้ำฝน รวมทั้งให้น้ำเสริมในช่วงหน้าแล้งจากการวักจากบ่อน้ำ ด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ผลิตผลอย่างไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้จากการปลูกในสภาพสวน จะนิยมปลูกในบริเวณลุ่มและยกร่อง จึงทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงเกือบตลอดปี ทำให้ได้ผลผลิตในเวลาที่ต้องการ

How-to-plant-chili-in-pots-only-site

วิธีการเพาะเมล็ดเพื่อปลูก

เริ่มจากการนำเมล็ดมาใส่ในถุงผ้าและแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน ในน้ำควรใส่ยาป้องกันเชื้อราลงไปด้วย เมื่อผ่านไปแล้ว 1 คืน ให้นำพริกไปล้างผ่านน้ำไหลอย่างต่ำ 30 นาที เก็บถุงผ้าไว้ในที่ร่มหากแต่ต้องมีความชื้นอีกประมาณ 2-3 วัน ต่อมาเมื่อเมล็ดงอกออกเป็นตุ่มเห็นรากสีขาวเล็ก ต่อมาให้นำ ดิน, ปุ๋ยคอกเก่า, ขี้เถ้าแกลบ ผสมกันในอัตราส่วน 2:1:1 ช่วงนี้คุณจะต้องรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ช่วงเช้ากับช่วงบ่าย จนขึ้นใบจริง 3-4 ใบ แล้วค่อยย้ายลงแปลงปลูก หรือกระถาง แต่ถ้าไม่ต้องการเพาะให้เป็นต้นกล้า เมื่อคุณเห็นว่าเมล็ดเริ่มแตกตุ่มรากแล้ว ก็สามารถนำไปหว่านในแปลงหรือกระถางที่เตรียมไว้ได้เช่นกัน ช่วงปลูกที่ดีสุด คือ ช่วงเย็นมีแสงแดดอ่อนๆ เนื่องจากจะทำให้ต้นกล้าแข็งแรงในช่วงที่มีแสงแดด

เมื่อปลูกไปแล้ว 10-15 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง ให้โรยห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ อย่าลืมกลบดินและรดน้ำตามด้วย อย่าลืมกำจัดวัชพืชให้แปลงเรียบร้อยอยู่เสมอ เมื่อพริกเริ่มโตสามารถใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 15 วัน/ 1 ครั้ง หรือถ้าไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี ก็สามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทดแทนได้ เช่นเดียวกัน ควรรดน้ำทุกวัน เพื่อทำให้ต้นพริกสามารถแตกกิ่งได้ดี, ต้นหนา, ลูกดก, ออกพริกสีสวย, น่ากิน การเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเริ่มต้นหลังจากที่พริกเริ่มออกดอกหลังจากปลูก 60-70 วัน เก็บมากินได้เมื่อ 90-100 วัน